VÝKLADY

Návrh, výroba a aplikácia reklamného a informačného označenia na výklady