Návrh, tlač a inštalácia reklamných plagátov a bannerov na reklamné plochy