Návrh, tlač a finalizácia  PVC bannerov (plachiet)