BEZ REBRÍKA NA POVALU!

 - UŽ ČOSKORO -

TU TVORÍME: Vrbovská cesta 17 Piešťany
TOTO DVÍHAME: 0903 845 845 SEM ODPISUJEME: rink@rink.sk